preventiemedewerker | 1 dag

preventiemedewerkermask

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Opleiding

Na afloop van deze opleiding kent de preventiemedewerker de specifieke preventie taken, de inhoud van de arbowetgeving, kan de preventiemedewerker aan de hand van een eenvoudige tool de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opstellen en actualiseren en weet de preventiemedewerker op welke wijze je werkplekken kunt beoordelen.

Op verzoek wordt het lesmateriaal vooraf toegestuurd. 

De opleiding preventiemedewerker duurt één dag. Voor deze opleiding rekent Prevaris per deelnemer (minimaal 5 betalende deelnemers): € 250,- exclusief BTW, inclusief lesmateriaal, certificaat en slagingsgarantie (exclusief: leslocatie en catering). De opleiding wordt in company gegeven. 

Mocht u meer willen weten over onze werkwijze of vragen hebben over bijvoorbeeld onze prijzen, neemt u dan contact met ons op via 036 5236452 of info@prevaris.nl.

Nu ook als online opleiding: e-learn preventiemedewerker.