Waar mensen werken, is sprake van arbeidsrisico’s. Het beheersen en terugdringen van deze risico's is ons vakgebied.
 
RIE, plan van aanpak
Alle bedrijven in Nederland met werknemers zijn wettelijk verplicht om te beschikken over een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE). In de RIE zijn de risico’s voor de veiligheid, gezondheid en de psychische belasting van de medewerkers beschreven. Prevaris heeft ruime ervaring in het uitvoeren van RIE's. Dit geldt met name voor technische werkomgevingen in de industrie, de machinebouw, de petrochemie en de bouw, bij installatiebedrijven en opleidingsinstituten en bij technische diensten van onder meer ziekenhuizen. Een door ons uitgevoerde RIE omvat naast de RIE het wettelijk verplichte plan van aanpak.
 
VCA
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is met name bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico.
Prevaris is een betrouwbare partner voor het opzetten van VCA systemen (VCA*, VCA**, VCA petro). Daarnaast kiezen steeds meer bedrijven voor de optie om het onderhoud van het VCA systeem uit te besteden aan Prevaris, inclusief het organiseren van toolboxen en de uitvoering van werkplekinspecties.
 
Ohsas 18001
Ohsas 18001 is een internationale norm voor arbomanagementsystemen. De norm sluit goed aan op de ISO 14001 (milieu) en ISO 9001 (kwaliteit). De ohsas 18001 norm geeft meer ruimte voor eigen inzichten, methoden en technieken, dan VCA. Centraal staan de beheersing van de risicovolle processen en het verbeteren van de arbo prestaties.
Prevaris zet voor Ohsas 18001 trajecten uitsluitend hogere veiligheidskundigen in.
1.    Kennismaken management / Ohsas manager
2.    Vasstellen huidige situatie
3.    Bepalen gewenste situatie
4.    Route uitzetten (van huidig naar gewenst)
5.    Kennismaken organisatiebreed
6.    Schrijven
7.    Implementeren
8.    Beoordelen
9.    Certificeren
10.  Onderhouden en verbeteren

Vraag een offerte aan of neem contact met ons op voor aanvullende informatie of een oriënterend gesprek.