FAQ

 

Algemeen

 

 

 

Waar staat Prevaris voor?

 

 

Preventie van risico's.

Wanneer is Prevaris opgericht?

 

 

In 2008, door Bas Hörchner en Patricia Hazemeijer.

Hoe persoonlijk bereikbaar?

   

bas@prevaris.nl of 06-52003746 en patricia@prevaris.nl of 06-14675047

VCA* VCA** of VCA petrochemie?

 

 

VCA Petrochemie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden verrichten aan (petro-) chemische installaties. Overigens hoeft niet elke hoofdaannemer werkzaam in de (petro-) chemie het VCA Petrochemie certificaat te hebben. Het gaat vooral om die bedrijven die en met onderaannemers werken en grotere complexe projecten onder handen nemen aan (petro-) chemische installaties. 

Ik ben mijn VCA diploma kwijt, wat nu? 

 

 

Helaas is alleen het originele diploma geldig (een kopie volstaat dus niet meer). Maar om aan te tonen dat je je diploma gehaald hebt, kun je verwijzen naar het Centraal Diploma Register

Ik ben mijn VCA pasje kwijt en wil een nieuwe bestellen, kan dat?

 

 

Ja dat kan. Je kunt via de Webshop een nieuwe bestellen.  

Legitimatie    

Om deel te mogen nemen aan het VCA examen moet je aan de examinator een kopie van je geldige legitimatiebewijs overhandigen. Om misbruik van je identiteitsbewijs te voorkomen kun je het volgende doen:
Maak het BSNnummer en de pasfoto op de kopie onleesbaar;
Vergroot de kopie van het identiteitsbewijs tot 120%;
Maak gebruik van een ID-cover. Deze cover is o.a. verkrijgbaar in de ANWB winkel.

     

VCA examen

 

 

Meer weten over VCA examens? Klik hier voor alle overige examen FAQ vragen. Of ga naar VCAInfra.

RI&E

 

 

Wat iedereen moet weten over de RI&E

       

Normen en richtlijnen

 

 

 

iso 9001

 

 

eisen voor kwaliteitsmanagement

iso 14001

 

 

eisen voor milieumanagement

iso 26001

 

 

richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

iso 31001

 

 

richtlijn voor risicomanagement

iso 45001

    eisen voor arbomanagement 

ohsas 18001

 

 

eisen voor een arbo management

vca

 

 

VGM checklist aannemers

 

 

 

 

Afkortingen

 

 

 

aed   

   

automatische externe defibrillator

arbo

 

 

arbeidsomstandigheden

avg

   

algemene verordening gegevensbescherming

ap

   

autoriteit persoonsgegevens

bhv

 

 

bedrijfshulpverlener

bravo

   

bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning

brf

 

 

basis risico factor

brzo

   

besluit risico's zware ongevallen

clp

 

 

classification, labelling and packaging

cmr stoffen

 

 

carcinogeen, mutageen en reproductie toxisch

ghs

 

 

globally harmonized system

hvk-er

 

 

hoger veiligheidskundige (engels: safety manager)

ig/br

   

inventarisatie gevaren / beoordeling van risico's

iso

 

 

internaltional organization for standardization

kam

 

 

kwaliteit arbo milieu

loc

 

 

loss of containment

lod

 

 

lines of defence

ltt

 

 

lock out, tag out, try out

mvk-er

 

 

middelbaar veiligheidskundige

mvo

 

 

maatschappelijk verantwoord ondernemen

ohsas

 

 

occupational health and safety assessment series

or

 

 

ondernemingsraad

ovv

   

onderzoeksraad voor veiligheid

pbm

   

persoonlijk beschermingsmiddel

pfd

   

probability of failure on demand

pia

 

 

pressure indicator

psv

   

pressure safety velve

pvt

   

personeelsvertegenwoordiging

rasci

 

 

responsible, accountable, support, consulted, informed

reach

 

 

registration, evaluation and authorisation of chemicals

ri&e

 

 

risico-inventarisatie en -evaluatie

tog

 

 

techniek, organisatie, gedrag

togc 

 

 

techniek, organisatie, gedrag, cultuur 

tra

 

 

taak risico analyse

vca

 

 

veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers

vcu

   

veiligheid en gezondheid checklist uitzendorganisaties

veri

 

 

verantw (uitvoering), eindverantw, raadplegen, informeren

vg

   

veiligheid en gezondheid

vib

 

 

veiligheidsinformatieblad

vol vca

 

 

veiligheid voor operationeel leidinggevende vca

vil vcu

 

 

veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden vcu

w&r

   

wet- en regelgeving

wbp

   

wet bescherming persoonsgegevens

wvp

   

wet verbetering poortwachter

 

Definities

 

 

 

bedrijfshulpverlener

 

 

medewerker die eerste hulp verleent bij brand, ongevallen en ontruiming

beschikking

   

is verbindend in al haar onderdelen voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht

biologische agentia

   

een verzamelnaam voor bacteriën, virussen, schimmels en parasieten

blootstelling

   

...hoe vaak moet je op het dak werken en hoe lang werk je per keer op het dak

carcinogeen

 

 

kankerverwekkend

coincedence

 

 

samenloop van omstandigheden

delegeren vs mandateren

 

 

bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen, bij delegeren wel

evalueren = wegen

   

risico = kans x effect x blootstelling <-- nb. wettelijke zaken niet wegen

gevaar

   

iets wat letsel of schade kan veroorzaken

       

mutageen

 

 

verandert erfelijke eigenschappen

ongeval

 

 

manifest geworden risico

ongeval

 

 

onbedoeld onverwachts plotseling letsel 

ongeval met verzuim

    ongeval met letsel, leidend tot meer dan 1 werkdag verzuim, de dag van het ongeval niet inbegrepen 

ongeval met aangepast werk 

    ongeval met letsel, niet leidend tot meer dan 1 werkdag verzuim, de dag van het ongeval niet inbegrepen, waarna getroffene tijdelijk aangepast werk verricht 

persoonlijk beschermings-middel

   

middelen die zijn ontworpen en vervaardigd om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden ter bescherming tegen één of meer risico's voor de veiligheid en gezondheid van die persoon

probability of failure on demand

   

kans dat een veiligheidsfunctie faalt op het moment dat er aanspraak op wordt gedaan

reproductie toxisch

 

 

schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht

richtlijn

   

verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen

risico

   

kans x effect x blootstelling

verordening

   

heeft een algemene strekking, is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat

veiligheid

 

 

bewust nemen van aanvaardbare risico's 

 

Hoe schrijf je ...

 

 

 

Juist is...:

Arbobesluit 
of Arbo-besluit of arbobesluit of arbo-besluit? 

 

 

Het Arbobesluit ...

Arbodienst of arbodienst of arbo-dienst?

 

 

De arbodienst ...

Arboregeling of Arbo-regeling of arboregeling of arbo-regeling? 

 

 

De Arboregeling ...

Arbovoorschriften of Arbo-voorschriften of arbovoorschriften of arbo-voorschriften?  

 

 

De arbovoorschriften ... 

Arbowet of Arbo-wet of arbowet of arbo-wet? 

 

 

De Arbowet ...

Arbowetgeving of Arbo-wetgeving of arbowetgeving of arbo-wetgeving? 

 

 

De arbowetgeving ...

Inspectie SZW of inspectie SZW of arbeidsinspectie of Arbeidsinspectie? 

 

 

De Inspectie SZW ... 

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie of Risico-Inventarisatie en Evaluatie of
RisicoInventarisatie en -Evaluatie of
risico-inventarisatie en -evaluatie 

 

 

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) ... 

 

 

 

 

pico    

10-12 | 1 biljoenste 

nano    

10-9 | 1 miljardste

micro    

10-6 | 1 mljoenste 

milli    

10-3 | 1 duizendste 

kilo    

103 |  duizend

mega    

106 | miljoen

giga    

10| miljard 

tera    

1012 |  biljoen

peta      1015 | biljard
exa    

 1018 | triljoen

zetta    

1021 | triljard 

yotta    

1024 | quadriljoen