hvk ondersteuning vca

vca pasjemask

VCA gecertificeerd en op zoek naar een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris conform VCA 1.2?

Prevaris biedt hiervoor gediplomeerde hoger veiligheidskundigen (HVK).

Interesse? Contact