nulmeting vca

arbo coördinatormask

De nulmeting geeft op basis van de huidige bedrijfssituatie een concreet stappenplan naar een gecertificeerd en goed werkend VCA systeem. De nulmeting kan op verzoek worden uitgebreid met iso 9001, iso 14001 en ohsas 18001.