www's taal/rapportage

Hieronder volgt een selectie van Prevaris met websites met informatie over taal en rapporteren:

Moeite met lezen

 

 Stichting lezen en schrijven: taal voor het leven 

http://www.lezenenschrijven.nl/

 

 Laaggeletterdheid, alfabetisering

http:/www.onderwijsspel/


Spelling en taaltips

 

Taalunie: officiële spelling

http://woordenlijst.org/

 

Van Dale: woordenboek

http://www.vandale.nl/ 

 

Onze Taal: taaladvies 

https://onzetaal.nl/index.php 

 

Taalunie: Aardrijkskundige namen

http://taaladvies.net/taal/aardrijkskundige_namen/ 

 

Rapporteren

 

Narrare: Raamwerk MS Word

http://www.narrare.nl/ror/raamwerken/wordned.doc

 

Carrieretijger 
Universiteit Maastricht: syllabus  

http://www.carrieretijger.nl/.../rapport
http://consilr.info.uaic.ro/.../Presentingandreporting.pdf