bhv herhaling | 1 dag

opleiding bhv kleine brand eerste hulp bedrijfshulpverlening prevaris.nlmask
Voor Bedrijfshulpverleners.
Inhoud Eerste hulpverlening, kleine branden blussen en gebouwen ontruiming. Tijdens de opleiding is veel ruimte om te oefenen in blussen, verbinden, reanimeren, ontruimen en (op verzoek) defibrileren met een AED.
Locatie  In company (vanaf 6 personen).
Studieduur Eén dag.
Kosten € 175,- excl. btw per persoon, inclusief te gebruiken lesmateriaal, certificaat en pasje.


Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (bhv’er). Zij helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.

Wat doet een bhv’er?

Een bhv’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een bhv’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Aantal bhv'ers

Het aantal bhv’ers is niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal bhv’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. Nadere toelichting is te vinden in de Handreiking bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid.

Opleiding en uitrusting

Als een organisatie bhv’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Met de BHV opleiding van Prevaris voldoet u aan de wettelijke eisen.

Vul hieronder uw gegevens in en vraag een offerte op.